Lerkenfeldt


Lerkenfeldt. Lerkenfeldt

Intro

Herregården Lerkenfeld ved Farsø i Himmerland blev oprettet af adelsmanden Jørgen Lykke i 1560’erne under navnet Bonderup. Han opførte kort efter den nuværende hovedbygning. Den består af en lang hovedfløj og to korte sidefløje i bindingsværk. Gården er på to etager og har et rundt tårn...

Herregården Lerkenfeld ved Farsø i Himmerland blev oprettet af adelsmanden Jørgen Lykke i 1560’erne under navnet Bonderup. Han opførte kort efter den nuværende hovedbygning. Den består af en lang hovedfløj og to korte sidefløje i bindingsværk. Gården er på to etager og har et rundt tårn. 1681 blev godset overtaget af den borgerlige familie Lerche og skiftede navn til Lerkenfeld. I 1792 blev godset købt af de tre brødre Mikkel, Jens og Peder Kjeldsen. Gården tilhører stadig slægten Kjeldsen. ''Bondesønnerne blev herremænd'' Mikkel, Jens og Peder Kjeldsen var sønner af en fæstebonde. De var kommet fri af stavnsbåndet og havde tjent penge på studehandel og herregårdsforpagtning. Da de købte Lerkenfeld i 1792, blev de herremænd over andre bønder. Det skabte dog ikke lykke. De nye godsejere var foregangsmænd i landbrug, men de nye metoder krævede mere arbejde af bønderne. Bønderne både klagede og strejkede. Bøndernes efterkommere mente, at Mikkel Kjeldsen gik igen efter døden for sine bondeplagerier. Mikkel Kjeldsens søn solgte fæstegodset fra. Kjeldsen-familien blev derefter storbønder blandt andre bønder, og så kunne man forliges. I 1979 blev H.O.A. Kjeldsen til Lerkenfeld de danske bønders formand. Han undlod klogeligt at kalde sig godsejer.