Lergravsvej


Kolonihave-og hønseby

Intro

Vejen, hvor nu Norddjurs Friskole ligger, er opkaldt efter byens lergrav. Carl Svenstrup skriver herom: Den laa, hvor den endnu ligger, nemlig Vest for Byen, ude ved den gamle Randers Landevej, der gik om ad Enslev.

Vejen, hvor nu Norddjurs Friskole ligger, er opkaldt efter byens lergrav. Carl Svenstrup skriver herom: Den laa, hvor den endnu ligger, nemlig Vest for Byen, ude ved den gamle Randers Landevej, der gik om ad Enslev. Lergraven var dengang et meget vigtigt og nødvendigt Aktiv for Byen og dens Borgere. I det overvejende Tal af Datidens Bygninger var Bindingsværket nemlig ikke udfyldt med Mursten, men med Fletværk af Vidjer, hvori klaskedes Ler. Man kaldte dem lerklínede Huse. Alle Byens Indvaanere havde Ret til at hente deres Forbrug ude i Lergraven. Området har siden rummet kolonihaver og hønseby.