Lergrav


Lergrav i Julieplantagen

Intro

Lergrave i Julieplantagen har leveret ler til Hindsgavls mursten.

Ler til teglsten til Hindsgavl slot, opført 1784, blev gravet i lergrave i den nuværende Julieplantage. Selve teglværket lå nord for ladebygningerne, omtrent, hvor den gamle vej passerer asfaltvejen Granhækken. Flere huse i Middelfart by er også bygget af sten fra Teglværket, således Brogade 6, opført 1801, og Algade 36 (Apoteket), opført 1792. Stene fra Hindsgavls Teglværk kendes på det særlige mål: ca. 6,5 x 12 x 25 cm, hvilket er større end normalt i dag.