Lergrav


Herregården Lergrav tager sig stateligt ud, og det har uden tvivl også været bygherrens hensigt. Hovedbygningen er opført i 1998, men er tydeligvis inspireret af den klassicistiske arkitektur, som dominerede herregårdsbyggeriet 200 år tidligere.


Lergrav var før i tiden omgivet af voldgrave, men i dag er der kun delvise elementer tilbage derfra.

Intro

I sidste halvdel af 1500-tallet var herregården Lergrav ejet af Jakob Rostrup, som efter store økonomiske problemer flygtede ud af landet. Her svindlede han sig gennem tilværelsen og indledte også en karriere som sørøver. I dag ejes Lergrav af Ove Jensen Tvis, som i 1998 opførte en ny hovedbygning.

''Historien om Lergrav'' Adelsmanden Jakob Rostrup arvede i 1545 herregården Lergrav, som ligger mellem Herning og Holstebro. Han gjorde skibstjeneste for Frederik 2. (1559-1588) under Den Nordiske Syvårskrig (1563-1570), men kom efterfølgende i så store økonomiske vanskeligheder, at han måtte flygte ud af landet. Her opsøgte han flere europæiske hoffer og udgav sig for at være udsending fra den danske konge. Senere slog han sig ned som professionel sørøver, men blev i 1594 henrettet for pirateri. Fra 1609 skrev de to indflydelsesrige brødre Albret og Jørgen Skeel sig til Lergrav, og i 1631 blev Albret Skeel eneejer. Begge brødre gjorde stor militær karriere – Albret som rigsadmiral og dermed øverstkommanderende for flåden og Jørgen som marsk og dermed øverstbefalende for hæren. Frem til slutningen af 1700-tallet var Lergrav ejet af medlemmer af familien Opitz og slutteligt familien Lundsgaard. I 1798 blev herregården solgt til Christian P. Petersen og Søren Borck, som med det samme frasolgte godsets fæstegårde. I dag ejes Lergrav af folketingsmand og minkavler, Ove Jensen Tvis, der sammen med sin hustru opførte den nuværende hovedbygning i 1998. ''Markante ejere'' 1545-1594: Jakob Rostrup 1595-1639: Albret Skeel 1798-1800: Christian P. Petersen og Søren Borck 1992- : Ove Jensen Tvis Læs mere om Lergrav på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/lergrav danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Lergravs nye og herskabelige hovedbygning blev opført af den nuværende ejer, Ove Jensen Tvis i 1998. Den består af tre fløje i røde mursten med sadeltag af rødt tegl. Midtfor på hovedfløjen er en gennemgående gavlkvist i to etager. Den er forsynet med trekantsfronton og prydes mod gårdsiden af fire hvidkalkede søjler. Hovedfløjen er ydermere forsynet med seks tagkviste på gårdsiden og ti mod haven. Bygningen er af en anseelig størrelse og dækker over 1100 etagemeter, herunder bolig, kontor og konferencerum. ''Omgivelser'' Før i tiden var Lergrav omgivet af vandfyldte grave, men i dag er der kun delvise elementer tilbage af disse. Aksefast med hovedbygningen ligger to gårdspladser efterfulgt af en kort allé, som afsluttes med en mindre rondel. Herregården omgivet af store græsplæner og skærmes mod nord af en samling træer. Før i tiden havde Lergrav tilhørende avlsbygninger. I dag står kun en enkelt og lav fløj, som skjules af tæt bevoksning. ''Bygninger og gods'' 1798-1800: Frasalg af fæstegods Omkring 1992: Tidligere hovedbygning nedrevet 1998: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Lergravvej 26, 7490 Aulum Kommune: Herning Tidligere: Ringkøbing amt, Hammerum herred, Aulum sogn Ejer: Ove Jensen Tvis – Pelsdyrfarm A/S (2017) Funktion: Planteavl, animalsk produktion og minkfarm (2017) Størrelse: 415 ha inkl. forpagtet (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet (2017)

''English'' Lergrav is a former manor situated in western Jutland between Herning and Holstebro. In the latter half of the 16th century it was owned by Jakob Rostrup, who fled the country due to financial difficulties. Abroad he hustled his way through life and eventually settled for a career as a pirate for which he was executed in 1594. Today Lergrav is owned by Ove Jensen Tvis, who built a modern main building in 1998.

''Publiceret''