Lerchenborg


Lerchenborg. Lerchenborg

Intro

Herregården Lerchenborg ved Kalundborg er oprettet i 1704 ved nedlæggelse af landsbyen Østrup og hed oprindelig Østrupgård. I 1742 blev godset overtaget af general Christian Lerche. Han opførte 1743-45 den nuværende hovedbygning, som er ét af landets største og mest helstøbte barokanlæg...

Herregården Lerchenborg ved Kalundborg er oprettet i 1704 ved nedlæggelse af landsbyen Østrup og hed oprindelig Østrupgård. I 1742 blev godset overtaget af general Christian Lerche. Han opførte 1743-45 den nuværende hovedbygning, som er ét af landets største og mest helstøbte barokanlæg. Det består af en lang hovedfløj i to etager, lange sidefløje i én etage, som igen har korte sidefløje. Parken rummer markante klippede alleer og hække fra samme tid. Godset har tilhørt slægten Lerche 1742-27 og igen fra 1952 til i dag. Det var stamhus 1755-1804 og grevskab 1818-1923. ''Gods og gæld'' I 1700-tallet var mange godsejere forgældede. Godsernes indtægter var lave, fordi tiderne var dårlige, driften ineffektiv og bønderne ikke betalte det, de skulle. Samtidig skulle en godsejer leve ekstravagant for at blive anerkendt. Det hang ikke sammen. Det kunne Georg Flemming Lerche tale med om. I 1766 arvede han Lerchenborg efter en fjern slægtning. Lerchenborg var Sjællands største gods med seks herregårde og 400 til 500 tilhørende bondegårde. Alligevel var den unge godsejer i pengenød hele livet. Lerchenborg var et stamhus, som ikke måtte belånes, men igen og igen bad Lerche kongen om tilladelse til at optage lån med godset som sikkerhed. Driften blev forbedret, og indtægterne steg – men ikke så hurtigt som gælden. Til sidst måtte en stor del af godset sælges fra.