Leonora Christina-Støtten i Maribo


Monumentet set fra Maribo Domkirke - mod vest - med Bangs Have Pavillionen i baggrunden.


Monumentets tekst


Monumentet med Maribo Domkirke i baggrunden


Protræt af Leonora Christina

Intro

Mindesten over kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt.

Mindestenen står på pladsen ved domkirkens vestgavl ned mod Søndersø.
Leonora Christina Ulfeldt var datter af Christian IV og Kirsten Munk. Hun boede i de gamle klosterbygninger fra 1685 til 1698.
Inskriptionen er et uddrag af et vers forfattet af hende selv i Maribo Kloster den 16.maj 1686.

Mindestenen er tegnet af arkitekt Ejner Dyggve.

Lær mere om Leonora Christina i Maribo Domkirke her