Leo Anker Jensen


S/S AGDA på bedding for at få forstærket stævnen, da den også brugtes til isbrydning.


Forstavnen af Endelavefærgen Agda hæves op af vandet efter sprængningen.

Intro

Gravminde over Leo Anker Jensen, besætningsmedlem på passagerdamperen S/S Agda, der forliste i 1944. Gravstedsnummer: Z MUR1 11-12.

''Gravminde over Leo Anker Jensen (1905-1944) og hustruen Else Marie Jensen (1905-1996).'' ''Leo Anker Jensen'' var maskinmester på S/S Agda. Lørdag den 15. januar 1944 kom Agda ud af kurs på vej til Endelave og påsejlede en engelsk magnetmine nær Møllegrunden uden for Horsens Fjord. Eksplosionerne var meget kraftige og kunne høres helt til Hjarnø, hvorfra flere sejlede ud for at hjælpe – man fandt desværre kun vraggods. De 10 ombordværende passagerer og de 4 besætningsmedlemmer omkom. [https://historiskatlas.dk/S/S_AGDAs_forlis_(8900) Læs mere om S/S AGDA og ulykken her].

Selve ''stenen'' er en tavle, der er monteret på kirkegårdsmuren. Den er retkantet med let tilspidset afslutning. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer (opretstående skrifttype med "fødder"). Bogstaverne er udformet i bronze og monteret på tavlen. I hvert hjørne af tavlen er der monteret en lille roset i bronze og over inskriptionen er der placeret et latinsk kors i bronze.

''Tekst'' [http://www.sbib.dk/files/bibliotek/statistik/1944.pdf Dansk Søulykke-Statistik 1944. ] [https://www.horsensleksikon.dk/agda/ Horsens Leksikon: '''Agda.'''] Egnssparekassen i Horsens, tekst ved Poul Kragelund: '''S/S Agda – Historien om skibskatastrofen ved Endelave'''. ''Billeder'' Horsens Byarkiv