Lenshyldningen i 1580


Detailscanning fra Braunius: Albani Torv
Intro

I 1580 afholdt Frederik II en storslået ceremoni på det nyanlagte Albani Torv - en lenshyldning, hvor de slesvigske hertuger aflagde deres ed til kongen.


Selve festlighederne fandt sted 3. maj 1580. De fandt sted på det nye prangende Albani Torv, som Frederik havde anlagt til lejligheden, bl.a. ved at fjerne resterne af Albani kirke og kirkegård samt beordre flere borgerhuse nedrevet ved det, der skulle blive torvets nordside.
Ved ceremonien deltog omkring 3000 ryttere. Optoget red i procession ind gennem byens Vesterport over Flakhaven og til det nye Albanitorv. Deltagerne var klædt i storslåede klæder og ledsagedes af trompeter og pauker. På torvet var opstillet en stor tribune beklædt med fornemt rødt klæde– magtens farve – og midt på denne en stor tronstol beklædt med rødt fløjl.
Kongen tog plads på stolen og fire adelsråder trådte som hertugernes repræsentanter op på tribunen, hvor de knælede foran kongen, hvilket de vedblev med i den halve time det tog at udveksle de nødvendige erklæringer. Derefter trådte hertugerne selv op på tribunen og blev modtaget af kongen.

Kongen og hertugernes tre faner blev herefter kastet ud blandt tilskuerne. Efter to-tre timer var ceremonien ovre og processionen forlod torvet. Herefter skar man det røde klæde over tribunen i stykker og kastede ligeledes dette ud blandt tilskuerne. Efter sigende pådrog flere mennesker sig alvorlige kvæstelser og nogle mistede endog fingre. De følgende dage bød på flere festligheder med storslåede banketter og offentlig underholdning.


Baggrunden for ceremonien var, at der siden hertug Adolfs død i 1459 havde hersket uenighed mellem de sønderjyske hertuger og kronen om lensforholdet, delingen af hertugdømmerne samt kirkeretlige forhold i Nordslesvig. Hertugerne Hans og Adolf, der var kongens farbrødre, krævede et frit len uden forpligtelser, hvilket Frederik nægtede. Da Frederik under sin hyldning i Flensborg 1564 delte sin part af hertugdømmerne med sin bror Hans, nægtede de sønderjyske stænder at godkende delingen, hvilket førte til at den almindelige uenighed om lensforholdene brød ud igen.
I 1579 lykkedes det ved et møde i Odense at opnå forlig, som gjorde ende på mere end 100 års uenighed mellem de slesvigske hertuger og kongen. Lenshyldningsceremonien skulle bekræfte forliget og enigheden.