Lemvig Skibsværft


Fem mænd foran L 254 MARIE WINKEL bygget i 1944 i Grenaa. I midten med hatten er det Poul Poulsen og th. for ham sønnen Verner Poulsen.


Bygning af kutter på Lemvig Skibsværft


Lemvig Skibsværft


Kuttere på bedding ved Lemvig Skibsværft


Kutteren L 426 ANDERS NEES under bygning på Lemvig Skibsværft


To mænd foran træbygning på Lemvig Skibsværft. Manden i døren er Poul Poulsen.

Intro

I 1914 overtog skibsbygger Poul Poulsen Lemvig Skibsværft. Væksten i fiskeriet i begyndelsen og igen fra midten af 1900-tallet medførte en stor efterspørgsel på nybygninger. Lemvig Skibsværft var kendt for at bygge solide, smukke og sejldygtige fiskekuttere.

Skibsbygger Poul Poulsen (f. 1876) overtog i 1914 værftet efter firmaet Danielsen. I 1903 havde byrådet i Lemvig bevilget 20.000 kr. til etablering af en ophalerbedding, hvor værftet kom til at ligge. Poul Poulsen ejede i forvejen et værft i Ringkøbing, som han senere solgte fra. Lemvig Skibsværft blev siden hen ombygget og udvidet i 1928.
Ca. midten af 1950erne overtog sønnen Verner Poulsen (f. 1918) værftet. Mens værftet måtte kæmpe sig gennem 1930ernes kriseår og efterkrigsårenes mangelsituation, kom der i 1960erne opgangstider i fiskeriet med en voksende, hjemmehørende flåde i Lemvig. Det gav naturligvis fremgang på værftet, som på det tidspunkt blev kendt for at bygge solide trækuttere, der var efterspurgte blandt fiskerne. Således udtaler en fisker at ”de byggede gode skibe på Lemvig Skibsværft. Det var sjældent, at der gik svamp i Poulsens kuttere. Svamp var enhver fiskers skræk – det kunne rive grimt i tegnebogen, og det ville man gøre meget for at undgå”.
Værftet lukkede i 1974, tilsyneladende pga. uenigheder med kommunen omkring grunden. Beddingsdelen blev solgt fra, og Verner Poulsen forsøgte at etablere et nyt skibsværft i Lemvig Østhavn, men uden større succes, da det lukkede igen i 1976.


Kilder: Søren Byskov: Snurrevod i medgang og modgang – nordsøfiskeriet fra Lemvig i det 20 århundrede. I
Sjæklen 2009 – årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Oplysninger fra Poul Poulsen (barnebarn til grundlæggeren) via Lemvig Museum.
Danmarks Industri og handel