Lemvig


Torvedag ved kirken i Lemvig
Intro

Lemvig er en købstad ved Limfjorden, bl.a. kendt for et rigt handels- og værtshusliv og for karikaturen over byen og dens borgere i den godmodige satire ”Livets gang i Lidenlund”.

Byen Lemvig ved den sydlige del af Limfjorden er første gang nævnt i år 1234,og fik status som købstad i 1471. Befolkningstallet steg i slutningen af 1800-tallet med anlæggelsen af havnen i Lemvig i 1850 efter gennembruddet af Agger Tange i 1825. Med Limfjordens gennembrud til Vesterhavet blev der åbnet for sejlads ud af Limfjorden, hvilket gav anledning til vækst i søfart og et aktivt fiskerierhverv i byen. Byen er omgivet af næringsrige jorde, og de velhavende bønder kom til byen hver lørdag til torvedag. Dette gav sammen med fiskeriet grobund for et rigt handelsliv med mange forretninger og store købmandsbutikker fra slutningen af 1800-tallet.

Livets gang i Lidenlund er en samfundssatirisk tegneserie skabt af Henning Gantriis i 1953 baseret på hjembyen Lemvig. Tegneserien der blev bragt i dagbladet Politiken i perioden 1971-1994 skildrer byen og dens personligheder på godt og ondt og på tidstypiske tendenser i 1950erne og 1960erne. Tegneserien, der blev meget populær, huskes især for Café Perlen, som ganske vist ikke fandtes, men henviser til guldsmedeforretningen Perlen i Vestergade, hvor der i baglokalet var værtshus. Selvom personerne i tegneserien drak lidt vel rigeligt, så er det billede, der tegnes af byens levende og rige værtshusliv ikke helt forkert.

Tegneserien Livets gang i Lidenlund bidrager i nogen grad til opfattelsen af Lemvig som et sted, hvor der er blevet hældt rigeligt ind under vesten. Billedet af et livligt værtshusmiljø forstærkes af, at der i 1901 var ca. 35 værtshuse til en by med omkring 3.000 indbyggere. Og billedet ”Nytårsnat i Svirrebommen”, af en ukendt kunstner, afspejler på mange måder det løsslupne liv i Lemvig omkring år 1900. På et sted, hvor folk samledes om lørdagen fra nær og fjern for at handle, er det vel ikke helt unormalt at dagen afsluttedes med et glas brændevin eller lign. Med til historien hører dog også, at der på Lemvigegnen på det tidspunkt opstod en stærk modbevægelse mod drikkeriet som gav afholdsbevægelsen en stærk position i Lemvig og omegn. Kilder: Her er det vi bor – nogle træk af Lemvig og omegn udsendt i anledning af A/S Nordvestbanks 100 års jubilæum, 1974 Artikler på [http://www.lemvigmuseum.dk/ www.lemvigmuseum.dk]

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''