Lem kirke runesten
Intro

Runestenen er i dag at finde i Lem kirkes våbenhus. Runestenen blev fundet tilbage i 1957 af en daværende graver. Her indgik runestenen som trappetrin ved kirkegårdsdiget mod sydvest. Trappen blev etableret for at skabe en direkte adgang fra skolen til kirken.

Den lidt over 1 meter høje runesten i grårød granit/gnejs dateres til år 970 – 1020, altså sen vikingetid. Stenens top, bund og bagside har brudspor. Toppen mangler og runefladen er ret ujævn. Flere runer er sikkert forsvundet under tilhugningen af stenen til brug som trappesten og særligt i det højre runebånd står runerne svage. I stenens højre side ses også en revne i toppen. Teksten i såkaldt ”konturorden”, som følger stenens kant, begynder nederst i stenens venstre side og siger oversat til olddansk og nudansk: "... s[t]en þannsi [æftiR] Aurik broþur sinn." ”[?Th... ?rejste] denne sten efter sin bror Urik/Vrik.” [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/vikingetid/lem-kirke-runesten Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere her]

''Publiceret''