Lejrskolen Vesterled

Intro

Af Gurli Jensen, Hvide Sande VESTERLED - lejrskole/sommerkoloni for skolebørn fra det danske mindretal i sydslesvig.

Vesterled er et lejrskolehjem, som drives af grænseforeningerne i det gamle Ringkøbing amt og det gamle Ribe amt. Det danske skolevæsen i sydslesvig tager udgangspunkt i grænsedragningen fra 1920. Placeringen af den ny grænse var et resultat af en folkeafstemning. Her blev det gamle hertugdømme Slesvig delt mellem Danmark og Tyskland, og der opstod dermed et dansk mindretal i Sydslesvig. En gruppe forældre fra dette danske mindretal oprettede derfor en dansk skoleforening i 1920 for at sikre, at børnene fra det danske mindretal kunne få en dansk skolegang. Efter 2. verdenskrig kom der en stor tilgang af elever til det danske skolevæsen i Sydslesvig. Det blev derfor besluttet at oprette et lejrskolehjem. Det kom i første omgang til at bestå af en barak indkøbt hos Ringkøbing Politi og grunden blev købt af den lokale landmand Johannes Bollerup. I maj 1947 blev det første lejrskolen, som fik navnet Vesterled, så indviet her i Haurvig. Dermed kunne de første børn fra det danske mindretals skoler komme på lejrskoleophold/sommerkoloni på Jyllands vestkyst. Der er gennem årene foretaget om-og tilbygninger, men I 2008 bevilgede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål 10 millioner kr. til opførelse af en helt ny hovedbygning til lejrskolehjemmet. Denne stod færdig i 2011, og stedet bliver hver sommer flittigt besøgt af de sydslesvigske skolebørn.