Lehmannsvej


Villa "Minnehaha", Lehmannsvej 13, set fra vest o. 1910. Fotograf: J.C. Thoring.


Lehmannsvej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Lehmannsvej i Bredballe by har navn efter dr. phil. Theodor Lehmann, der opførte villaen Minnehaha på stedet. Lehmann solgte i 1911 villaen til en forretningsmand fra Roskilde og rejste selv fra egnen.