Ledvogterhus ved Nakskov Ladegård


Ledvogterhus v. Nakskov Ladegård. FotoTom Lauritsen


Tidligere trinbræt ved Nakskov Ladegård. Foto Jacob Laursen.

Intro

Tidligere gik Kragenæsbanen forbi det lille ledvogterhus, som ligger øst for Ladegårdsskoven.

Huset blev bygget i årene 1914-15 og var tjenestemandsbolig for en baneformand.

Kragenæsbanenens spor gik tæt forbi huset og blev umiddelbart øst for huset krydset af roebanenssidespor til Nakskov Ladegård, som løb langs med Ladegårdsvej.

Baneformandshuset, som det også kaldtes, var også en bevogtet overskæring samt uofficiel holdeplads, med både krydsnings- og trinbrætssignal.

Kragenæsbanen ophørte i foråret 1967 og huset blev solgt.