Ledvogterhus nr. 4, Lindeskovgyden, Højby F


Maleri af ledvogterhuset på Lindeskovgyden.

Intro

Huset er opført af Sydfynske Jernbane i ca. 1876-77. Det er ledvogterhus nr. 4 på strækningen Odense-Svendborg. Ledvogterhus nr. 3 ligger ved overskæringen i Lindved. I 1934 rives huset ned og materialerne genbruges til et hus i Åsen, Bakkevej, Højby.

I forbindelse med anlæggelsen af den Sydfynske Jernbane, i dag kaldet Svendborgbanen, blev der bygget i alt 23 ledvogterhuse ved de veje, der krydsede banelinien på strækningen fra Odense til Svendborg. De var alle bygget efter samme tegning.

I Højby lå ledvogterhus nr. 4 på Lindeskovgyden.
I Lindved ligger ledvogterhus nr. 3 og er i dag privat beboelse.

I ledvogterhuset i Lindved flyttede familien Hans Fløjborg ind i 1912.
Hans Fløjborg arbejdede på banelinien, og konen Emma var ledvogter.
I 1917 flyttede familien til ledvogterhuset på Lindeskovgyden, hvor de arbejdede og havde deres hjem de næste 17 år.
Sydfynske Jernbane havde løbende tilpasninger for driften, og i 1934 valgte man at nedprioritere sikkerheden på de mindre veje med en baneoverskæring. Overskæringerne blev ubevogtede.

I ca. 1935 rives huset ned, og materialerne genbruges til et byggeri i Åsen på Hestehøjvej.

Familien Fløjborg flytter til Årslev.

Yderligere oplysninger om familien Hans Fløjborg kan ses på Højby Lokalhistoriske Arkiv.