Ledavej


Ledavej 32, Gug

Intro

Navngivet 17. august 1977. Vejen har navnefællesskab med andre veje i området opkaldt efter græske guder. Leda var i den græske mytologi kongedatter og gift med kong Tyndareos af Sparta. Zeus blev forelsket i hende og besøgte hende i skikkelse af en svane.

Aalborg Byrådsforhandlinger 17. august 1977; 2.03.910