Lazarus opvækkelse


Anne Marie Carl-Nielsen: Lazarus' opvækkelse, OFF/Nr. Søby

Intro

”Lazarus’ opvækkelse” i Nr. Søby præstegård. Gipsrelieffet blev givet til kirken i 1933 til gengæld for menighedsrådets vedligeholdelse af Carl Nielsens moders gravsted.

”Lasaros, kom herud! Og den døde kom ud, bunden om Fødder og Hænder med Jordeklæder, og hans Ansigt var ombunden med et Tørklæde. Jesus siger til dem: løser ham og lader ham gaa”.

Således ordlyden i Johannes Evangeliet 11, 44 om opvækkelsen af Lazarus fra Betania. Anne Marie Carl-Nielsen beskæftigede sig med motivet i to større relieffer med omtrent 30 års mellemrum. I første omgang i 1886 med et relief, der forholder sig tekstnært til fortællingen. Jesus står her foran graven, hvorudfra Lazarus, omviklet som en mumie, træder ud, genopstanden. I anden omgang i forbindelse med opførelsen af den såkaldte ’Jyllands Vor Frue’, Kristkirken i Kolding. Her udførte Anne Marie Carl-Nielsen i 1927, på bestilling fra fabrikant Alfred Schmidt, tympanonfeltet ”Lazarus’ opvækkelse” til placering over kirkens hovedindgang. Motivet er her indskrevet i et halvcirkelformet felt og viser en anderledes fri tilgang til fortællingen: Lazarus ligger ned, løftende et tørklæde fra sit hoved, mens Jesus, indskrevet i halvcirklens venstre bue, med en fremstrakt hånd byder ham at stå op. Jesus’ folderige dragt smyger sig bevægeligt om ham, såvel som den dels gentager, dels modsvarer halvcirklens rigide form.

Den liggende Lazarus er ikke længere en stiv mumie men en dynamisk figur, der med stor patos befrier ansigtet for tørklædet; en vågnende yngling med stærke klassicerende, næsten michelangelo’ske, træk. Idet Lazarus pludselig er liggende, og ikke som teksten antyder selv kommer ud fra graven, kunne man henledes til at tænke, at der måske i virkeligheden er tale om opvækkelsen af den unge mand fra Nain (Lukas 7, 11-17). Tympanonfeltet har dog altid været betitlet ”Lazarus’ opvækkelse”, og der er intet, der tyder på, at den liggende unge mand skulle være udtryk for andet end kunstnerens mere frie forholden sig til motivet, hvor der arbejdes både i forhold til en allerede given form, nemlig halvcirkelformen over indgangen, og til hele det højstemte indtryk Kristkirken ønsker at give med sin eftergørelse af arkitekturen og den indre udsmykning (Thorvaldsens store Kristusfigur) fra Vor Frue Kirke i København. Dette kan nok kræve såvel som bære et mere klassicerende stilistisk udtryk.

Der er langt fra Vor Frue Kirke, både den i København og dens lillesøster i Kolding, til de stille landlige omgivelser omkring Nr. Søby Kirke på Fyn. Også her findes dog relieffet ”Lazarus’ opvækkelse”, nemlig ved indgangen til præstegårdens konfirmandstue. Hvor det originale værk fra Kolding er udført i marmor på en baggrund belagt med guld, ses relieffet her i en ren hvid gipsafstøbning. Relieffet blev givet kirken til gengæld for at menighedsrådet påtog sig vedligeholdelsen af gravstedet over Carl Nielsens moder. Indtil hans død i 1931 blev denne bekostet af Carl Nielsen. Nr. Søby Kirke modtog relieffet og godkendte aftalen om vedligeholdelse i 1933 i forbindelse med afsløringshøjtidelighederne for monumentet over Carl Nielsen, ”Fløjtespilleren” i Nr. Lyndelse.