Lazarus' opvækkelse
Intro

Anne Marie Carl-Nielsen Lazarus' opvækkelse Relief, gips Placeret i Nørre Søby Præstegaard ved indgangen til konfirmandstuen.

I 1933 skænkede Anne Marie Carl-Nielsen gipsrelieffet Lazarus’ opvækkelse til Nr. Søby Kirke. Til gengæld forpligtigede menighedsrådet sig til at vedligeholde Carl Nielsens mors gravsted på Nr. Søby Kirkegård. Relieffet hang oprindeligt på kirkens nordvæg, men blev efter kirkens restaurering i 1978-80 flyttet til sin nuværende placering. Relieffet er en afstøbning af det værk, Anne Marie Carl-Nielsen udførte til Kristkirken i Kolding i 1927.


Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945, f. Brodersen) er en af vores mest banebrydende, kvindelige kunstnere – og en ildsjæl, der hverken lod sig bremse af ægteskabet med komponisten Carl Nielsen eller rollen kvinde og mor. Hun var den første kvinde, der udstillede på Den Frie Udstilling i København, og hun var med til at oprette Kvindelige Kunstneres Samfund. Anne Marie Carl-Nielsen var naturalist, og hendes mange skitser røber en utrolig iagttagelsesevne. Eftermælet er et imponerende livsværk, der bl.a. tæller en rytterstatue af Christian IX og tre bronzeporte til Ribe Domkirke.