Lavgade i Aabenraa


Lavgade i Aabenraa. Gaden er byens eneste gamle arbejdergade

Intro

I kanten af det ældste Aabenraa ligger byens eneste gamle arbejdergade, Lavgade. Her byggede byen i 1904 fire gavlhuse som arbejderboliger. Dengang var Aabenraa tysk, og forbilledet var Friedrichstadt i Sydslesvig. Bedre boliger til arbejderklassen optog dengang alle i Europa...

I kanten af det ældste Aabenraa ligger byens eneste gamle arbejdergade, Lavgade. Her byggede byen i 1904 fire gavlhuse som arbejderboliger. Dengang var Aabenraa tysk, og forbilledet var Friedrichstadt i Sydslesvig. Bedre boliger til arbejderklassen optog dengang alle i Europa. I 1889 fik tyske invalideforsikringer lov til at yde billige lån til arbejderboliger. Det gav første spadestik til byggeforeninger og kommunalt boligbyggeri over hele Tyskland. Lavgade er derfor et symbol på den tyske rigskansler Otto von Bismarcks såkaldte socialstat. Danmark fik 1898 en lov om byggeforeninger. Men frem til boligmanglen under første verdenskrig, var det utænkeligt, at danske kommuner byggede boliger. ''Bygmesterens fine fornemmelser'' Bygmester Peter Callesen anlagde Aabenraas første nye, samlede kvarter omkring 1900. Det lå vest for den gamle del af den lille tyske by. Callesen byggede fine huse med tårne, spir og forhaver ud til hovedgaden Forstallé. Derefter anlagde bygmesteren sidegaden Callesensgade. Her opførte han etagehuse med treværelsers lejligheder. Så faldt snakken på arbejderboliger. Callesen ville gerne opføre bygningerne. Men han mente ikke, at de kunne opføres sammen med bedre folks boliger. Så Callesen anlagde med stort besvær en ekstra gade langs hegnet til byens fattiggård: Feldstrasse - nu Lavgade. Bygmesteren forsøgte at få både støtte og dispensationer til arbejderboligerne. Til sidst blev mange så trætte af Callesen, at byen selv greb mursten og mørtel for at give arbejderne tag over hovedet.