Lauritz Andreas Bernth


Portræt af Lauritz Andreas Bernth


Lauritz Andreas Bernth og hustrus gravsten.

Intro

Gravmindet over Lauritz Andreas Bernth, konstitueret amtmand, er den første begravelse på den øverste halvdel af kirkegården. Gravstedsnummer: H F14.

''Gravminde over Lauritz Andreas Bernth (1782-1860) og hustruen Stefine Bernth (1792-1872). '' ''Lauritz Andreas Bernth ''var konstitueret amtmand. Amtmand embedet blev indført i 1662, da lenene blev omdannet til amter. Til forskel fra lensmand embedet var amtmanden primært en civil embedsmand, hvilket vil sige, at man ikke havde samme militære myndighed som lensmændene havde haft. Amtmanden fungerede som kongens repræsentant i amtet. Han holdt øje med, at lovene blev overholdt og at der ikke skete overgreb mod borgerne. Bernth var blandt de embedsmænd og borgere, der i 1827, søgte om bevilling til at oprette en sparekasse i Horsens. Derudover er han at finde i Dansk Demografisk Leksikon: '''Justitsråd og herredsfoged i 1823 (Horsens), Foged og Skriver i 1823 (Stensballegård Birk), Foged og Skriver i 1823 (Voer og Nim Herred), herredsfoged og birkedommer i 1834 (Horsens), Etatsråd, Ridder og Herredsfoged i 1860 (Horsens).'''

''Gravstenen'' har et rektangulært korpus med falset top, hvori der er indsat en inskriptionstavle af marmor. Tavlen sidder i en profileret trekløverbue. Stenen afsluttes med et kronende kors i hvid marmor, der sidder på en profileret forhøjning. ''Inskriptionen'' er indridset i antikva (opret skrift med "fødder"). Den har engang været optrukket med sort, men vind og vejr har slidt farven af. Stenen er ''dekoreret'' med et englehoved og rosetter i relief. Engle afbilledet på gravsten kan ses som ''symboler ''på budbringere fra gud, der forkynder Jesu fødsel og opstandelse. På forhøjningen til korset ses der også reliefarbejde. Stenen er den første, der blev sat på denne del af kirkegården efter indvielsen.

''Tekst'' [http://www.danske-stenhuggerier.dk/Files/Billeder/produkter/symboler/DS-Gravstenssymboler.pdf Danske Stenhuggerier: Symboler på Gravsten og Deres Betydning]. Dansk Demografisk Leksikon: Lauritz Andreas Bernth. ''Billeder'' Byarkivet Horsens