Laurits Hauges Vej

Intro

Navngivet den 24. juni 2010. I 2008 navngivet Slagterivej. Teknik- og Miljøudvalget ønskede alternative navneforslag til ændring af navnet. Laurits Hauge var direktør for slagteriet i Nørresundby i perioden 1935-1959.

I forbindelse med navngivningen af vejen i 2008, var der andre tre forslag: H. Andkjærs vej, L. Hauges Vej, begge navne relateret til den tidligere slagterivirksomhed i området, og Pibemagergade. Disse navne indstilledes igen som forslag, dog med Pibemagervej i stedet for Pibemagergade, Yderligere indstilles navnet Stamhusvej.

I 1890 blev slagteriet etableret under navnet Andelssvineslagteriet for Aalborg Amt, det blev nedlagt i 2006. H. Andkjær var slagteriets første direktør og virkede i perioden 1891-1898. Laurits Hauge var direktør i perioden 1935-1959. Han var efter det oplyste en meget dygtig direktør, der forstod at føre slagteriet igennem de vanskelige perioder med landbrugskrise i 1930’erne og 2. Verdenskrig og samtidig også sikre, at der skete en modernisering af slagteriet. Pibemagervej, i 1772 fik Nørresundby sin første industrivirksomhed, idet Johan Adolph Rømer, 1749- 1822, begyndte at producere kridtpiber i Pibemagergården, som var beliggende i det nuværende Vestergade. Der findes i forvejen en vej, Rømers Have, som et minde om J.A. Rømer. Stamhus er muligvis et øgenavn. Personen omtales af købmand Holger Gertsen i Barn af Vendsyssel Bd. 2. Gertsen beskriver hvorledes der i hans barndom, omkring 1920, var kolonihaver på ”opfyldningen” neden for jernbanen og slagteriet. Der var også et græsningsareal, hvor en person kaldet Stamhus i nogle træskure havde en lille besætning bestående af en islænderhest, en jerseyko og nogle geder. Stamhusvej kan dog også opfattes, som om der har ligget et Stamhus (udelt gods).

Teknisk forvaltning 2010-19228.