Lauget


Lauget/Stormgade med jernbanevogne.


Politiskolen, på hjørnet af Stormgade og Lauget. Før 1909


Lauget i frostvejr, bygn. med de høje vinduer er D.D.S.F. 1880-1930

Intro

Navngivet den 9. marts 1874. Gaden hed sådan, fordi den mod øst grænsede til havnebassinet "Kaasen", hvor det gamle færgelaug havde sine reservefærger og andet materiel liggende.

Stedet blev også i mange år kaldt Tømmerpladsen, fordi det udlossede tømmer blev anbragt her, indtil købmændene kørte det hjem på lagrene. Senere holdt byens fiskere til her og solgte fisk fra både og hyttefade. Kaasen var fiskerihavn indtil 1930, hvor den blev opfyldt, og der blev lavet nyt bolværk ud for Toldboden. Gadestrækningen Lauget blev nedlagt den 15. maj 1973 efter indstilling fra havneudvalget.

Aalborg Byrådsforhandlinger 18/73, Tillæg I 1930-31. 6.23.000.1973 Aa.St. 03.08.1974 Smith