Latinskolen/Katedralskolen


Klosterkirkens Vestre Fløj.


I 1808 flyttede skolen til Slotsgade 7, hvor dette enteriør stammer fra.


Tilbygningen til Katedralskolen ud mod Vestergade.


Den nye gymnasieskole på Poul Martin Møllersvej. Bygningen er fra 1953.


Katedralskolen Slotsgade 7

Intro

Skolegade 7, Poul Martin Møllersvej 3. Som den eneste skole i Danmark har Katedralskole sit navn, selv om der ikke ligger en domkirke i byen. Måske skyldes det at bispegården til domkirken i Maribo ligger i Nykøbing F.?

Skolen har sandsynligvis sit udspring i byens franciskanerkloster, og den blev således overdraget til byen sammen med Klosterkirken i forbindelse med munkeordenens nedlæggelse i 1532. Skolen var en latinskole, som underviste i lutheransk teologi og retorik på latin. Undervisninger blev fortaget af en skolemester og en hører. I 1600-tallet blev skolen udvidet med flere fag som græsk, hebræisk, matematik og dansk, og skolen fik flere hørere ansat. Skolen holdt til i klostrets vestbygning, som er den eneste af klostrets bygninger, der stadig står. I 1707 prøvede man at få indsamlet penge til en ny skolebygning, men det lykkedes ikke. Man måtte nøjes med at renovere klosterbygningen. 100 år senere lykkedes det at få bedre forhold. I 1808 havde man købt Hinckeldeys (ejer af Orupgaard) store palæ i Slotsgade af hans enke. Så var 276 års tilknytning til klostret slut, og 145 års tilværelse i Slotsgade var begyndt. I 1907 bygedes en ekstra bygning i gården. I 1953 fik skolen helt nye bygninger på Poul Martin Møllersvej og nu kun som gymnasieskole. Skolen har undervist flere drenge, som senere i livet blev kendte i deres egen tid og nogen også i eftertiden. Digter og præst Kaj Munk, grønlandsfarer Peter Freuchen, idrætspædagog I.P. Müller, digter Christian Winther, digter og filosof Poul Martin Møller (som vejen ved gymnasiet er opkaldt efter) og ingeniør og entreprenør Knud Højgaard.