Latinskolen


Detailscanning fra Braunius: Vor Frue Kirke


Vor Frue Kirke

Intro

Ved siden af Vor Frue Kirke ligger Latinskolen. Latinskolen er blevet undersøgt arkæologisk i 1991 og bygningsarkæologisk i 1992.

Der nævnes første gang i 1319 en skole ved Vor Frue Kirke. Skolen har haft til huse i det middelalderlige stenhus som er bevaret syd for kirken. Huset er middelalderligt, men det går dog næppe tilbage til 1319. Den oprindelige bygning synes ikke bevaret og behøver ikke at have ligget sammen sted.
Huset er arkæologisk undersøgt i 1991 og 1992, hvor man kunne konstatere at bygningen har meget tynde mure, men står på væsentlig bredere fundamenter. Forskellen i tykkelse mellem mur og fundament kan tages som udtryk for en ændring af byggeplaner eller en genanvendelse af ældre fundamenter. Bygningen har været i to etager og den øverste etage har været forsynet med store vinduer som kan have været fra renæssancen.