Langli - den nordligste Vadehavsø


Langli. Foto: Karen Riisager


Langli. Foto: Karen Riisager


Langli. Foto: Karen Riisager

Intro

Langli er den nordligste Vadehavsø. Der er offentlig adgang fra 16. juli til 15. september, og det hører til en af de helt specielle oplevelser i Vadehavet at gå eller blive kørt ud til en ø over havbunden ved ebbetid.

Gennem havet til Langli

Ved lavvande er det muligt at gå over til Langli ad ebbevejen fra Nyeng ved Ho. Langli består af høje klitter omgivet af strandenge. Rundt om øen findes vidtstrakte, sandede vadeflader.

Indtil stormfloden i 1634 var der et fiskerleje, men derefter blev kun 5-6 familier tilbage, og de levede mest af landbrug. Efter nye stormfloder i 1909 og 1911 forlod beboerne øen – de sidste i 1913 – og kun et par huse blev stående til beboelse for sommerens fårehyrder.
Langli er fredet, og her er kun offentlig adgang 16. juli - 15. september, hvor der arrangeres guidede ture på øen.


Langlis fugleliv

Hobo Dyb mellem Langli og Skallingen er et af de vigtigste tilholdssteder for Vadehavets fugle. Trækfugle i tusindvis lever af marskens og vadens rige udbud af føde, og fuglenes aktivitet er helt afpasset tidevandets rytme. I området findes bl.a. store flokke af vadefuglene almindelig ryle, lille kobbersneppe, strandskade og stor regnspove.

Langli er et af Vadehavets vigtigste yngleområder for arter som edderfugl, strandskade, sølvmåge, stormmåge, hættemåge, splitterne og havterne. I sommermånederne er øen én stor fuglekoloni. Hele området er udpeget som beskyttelsesområde, så fuglene ikke forstyrres af menneskelige aktiviteter.