Langhus fra bronzealderen og fortidens Webergrill


Landmålerstokkene markerer stolpehullerne fra bronzealderhuset. De har haft god udsigt, dem der boede her.

Intro

I 2006 fandt museet et 18m langt hus fra bronzealderen. Derudover fandt man et par kogestensgruber, der har været brugt til madlavning. De fungere efter samme princip som en grill, det er bare et hul i jorden med en masse varme sten i. I området er der mange gravhøje, fra samme periode som huset.