Langhus fra bronzealderen


Grube med keramik fra bronzealderen


Netsynk til fiskenet

Intro

Ved Ladegårdslund har arkæologerne fra Museum Østjylland undersøgt et langhus fra bronzealderen. Nord og syd for huset fandt de gruber fyldt med keramik, et netsynk til et fiskenet og et forrådskar, måske fra en lille arbejdshytte.

Ved Ladegårdslund fandt arkæologerne to gruber. Gruber er en fællesbetegnelse for huller med genstande i. Tæt på huset fandt man fire kogestensgruber, altså huller med sten, hvor man har tændt bål oven på og så tilberedt sin mad på de varme sten. Der blev også fundet en grube med skår af keramik og et netsynk. Et netsynk er i dette tilfælde en lille sten, der har sidder for enden af et fiskenet. Når fiskenettet blev smidt ud i vandt, sank stenen ned på bunden og sørgede for at nettet ikke flød væk. Lokaliteten er en typisk boplads fra yngre bronzelader. På dette tidspunkt i forhistorien yndede man at bosætte sig på lette jorder nær forskellige biotoper og nær vandveje. Økonomien har sandsynligvis været en blanding af landbrug og kvæghold. Netsynket i den store grube åbner mulighed for, at der kan have været suppleret i form af fiskeri, evt. i den nærliggende å eller også i Randers fjord 3 km væk. Bopladsen ved Ladegårdslund bidrager med oplysninger om bronzealderens bebyggelse i området syd for Randers. Langhuset repræsenterer formentlig en enkeltgård, der indgik i et netværk med de omkringliggende bebyggelser. Bronzealderens kulturlandskab bestod af et komplekst system af bopladser, grave, kultområder, marker og græsningsarealer. Flere og flere bebyggelsesspor fra bronzealderen dukker op i disse år, og kendskabet til bebyggelsesmønsteret og kulturlandskabet udvides