Langhøj i Jonstrup Vang/afd. 105


Langhøj i Jonstrup Vang/afd. 105, detalje.


Langhøj i Jonstrup Vang/afd. 105, oversigt.


Langhøj i Jonstrup Vang/afd. 105, oversigt.

Intro

Tæt ved Ballerupvej ikke langt fra en parkeringsmulighed ligger denne langhøj i nærheden af en skovsti

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Undersøgelsehistorie (2) 1889 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid En med Træer bevoxet, delvis forstyrret Langdysse, som ligger i Retningen N-S. Dyssen, der er 110' lang og 26' bred, er nu kun omsat med faa Randstene, af hvilke nogle ere væltede omkuld. 27' fra Langdyssens nordre Ende ligger Overliggeren til et Gravkammer. Jordforhøjningen er meget ujevn, fra 4-6 Fod; enkelte Steder ses i Mulden større Stenlag. - Dyssen ligger lige i Udkaneten af Skoven ved en Skovvej. 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Langdysse, 35 x 8 m. 2 Randsten i Øst. Nær Nordenden en stor Sten, muligvis Overligger til Kammer.