Langesø


Stereofoto. Langesø. Slottet og søen


Litografi. Langesø


Udklip. Langesø


Hovedgården Langesø


Hovedgården Langesø


Haven til hovedgården Langesø

Intro

Langesø var oprindelig en bondegård i landsbyen Langesø. Allerede før 1400 var gården udskiftet fra landsbyfællesskabet, så måske har der aldrig været noget dyrkningsfællesskab i den lille skovlandsby. Landsbyer, der aldrig har haft fællesskab, er ikke ukendte i skovzonen.

H.C. Andersen opholdt sig på Langesø 28. juni-7. juli 1843. Her var Andersen gæst hos kanmmerherre, baron Adam Christopher Holsten-Charisius (1793-1879). Baronen, der siden 1827 for faderen, admiral Hans Holsten (1758-1849) havde bestyret baroniet Holstenshus, var gift med en slægtning til grev Rantzau på Breitenburg. H.C. Andersen havde oven på sin netop afsluttede udenlandsrejse til Tyskland og Paris tilbragt de første par uger af juni 1843 på Breitenburg, og gennem Rantzau havde han lært familien på Langesø at kende.

I et brev til Jonna Stampe – f. Drewsen, baronesse på Nysø, gift med Henrik Stampe – 11. juli 1843 skriver han om Langesø:
”saa gik det i Gallop til Langensøe i Fyen, eet af de deiligste Steder jeg kjender paa denne smukke Øe, man lever her i en sand Skov-Eensomhed, det ene smukke Anlæg afløser det andet, Skove og Bakker groupere sig ganske allerkjærest, og Familien, Du veed det er Baron Adam Holsteen, gift med en Søsterdatter til Grev Rantzau Breitenburg, er godmodige, venlige Mennesker, Børnene tre unge Baronesser ride, kjøre, tumle sig, som Drenge, men have dog en elskværdig Barne-Natur, man maae holde af dem; saa du seer jeg kan nok der føle mig vel, især da jeg er ugenert kan være alene naar jeg vil!”

I et brev til Henriette Wulff 14. juli 1843 skriver han:
”jeg sendte en Hilsen til Capitainen og rullede til Odense hvor fra jeg en Time efter begav mig til Langensøe, hvor Baron Adam Holsteen boer! - Her er ganske en østerigsk Natur, Søen synes en Flod, Bakkerne hæve sig med Granskove, gamle Træer hænge ud over Vandfladen, her kan man ret vandre og synge »Waldeinsamkeit! ach ich möchte ich war weit ?« Gud bevares, nu bliver jeg med eet tydsk, det er jo skrækkeligt i disse schleswigholsteinske Tider!”