Langelund kirke

Intro

Ved overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet var der i det langstrakte Ringive sogn et ønske om en kortere afstand til kirke for den vestlige del af sognet. Dette ønske blev opfyldt, da filialkirken i Langelund stod færdig i 1910.

Ved overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet var der i det langstrakte Ringive sogn et ønske om en kortere afstand til kirke for den vestlige del af sognet. Dette ønske blev opfyldt, da filialkirken i Langelund stod færdig i 1910. Arkitekten var Hagerup fra Kolding. Kirken er muligvis den eneste i landet, der er opført af cementsten produceret på stedet. Der er tale om en hvidkalket typisk dansk landsbykirke med rødt tag. Kirken består af et kor, skib og tårn i vest. Prisen for hele kirken med interiør løb ”kun” op i 18.500 kr. I årenes løb er der blevet bygget til – blandt andet et kapel i 1936.

Alterbilledet inde i den fladloftet kirke er en kopi af Carl Blochs ”Opstandelsen” fra 1910, udført af Axel Bredsdorff.

Henvisninger:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.greneprovsti.dk