Langelinies Skole


Langelinie i begyndelsen af 1900-tallet med skolen midt i billedet, delvis gemt bag træerne, der gror langs gaden. - Fotograf ukendt.


Langelinies Skole - Fotograf: Johs. Rønvig

Intro

Omkring år 1900 var der stor mangel på undervisningslokaler i Vejle. Klostergades skole var ellers blevet udvidet med en ny bygning i 1890, og Latin- og Realskolen var blevet udvidet i 1894. Alligevel kunne disse skoler ikke honorere pladskravet.Langelinies Skole blev derfor indviet i 1902.

Omkring år 1900 var der stor mangel på undervisningslokaler i Vejle. Klostergades skole var ellers blevet udvidet med en ny bygning i 1890, og Latin- og Realskolen var blevet udvidet i 1894. Alligevel kunne disse skoler ikke honorere pladskravet.

I juli 1901 vedtog Vejle Byråd at bygge en skole på det, der dengang var ”Markedspladsen” på hjørnet af Strandgade og Kirkegaardsvej.

Om Kirkegaardsvej kan i parentes bemærkes, at den i Vejviseren 1895 strakte sig fra Havnegade til Strandgade, mens det videre forløb nordpå hed Langelinie. I vejviseren fra 1901 hed hele dette vejforløb Kirkegaardsvej og fra 1919 fik strækningen sit nuværende navn: Langelinie.

Ved indvielsen af skolen i 1902 var der kun én leder til tre skoler nemlig: Borgerskolen ved Kirketorvet (en betalingsskole), og Friskolen (ikke betalingsskole) og Skolen ved Kirkegaardsvej (Langelinie). Dette fortsatte til 1908, hvor Langelinies skole blev en selvstændig skole med egen leder.

I datidens terminologi var de offentlige skoler i Vejle skolen ved Kirketorvet, Klostergades skole og nu skolen ved Kirkegaardsvej.

I september 1941 indviedes en ny gymnastiksal med varmt vand i brusebadene. Bygningen rummede også et bibliotek.

Under den tyske besættelse 1940-45 blev skolebygningerne anvendt af tyskerne. Efter de fraflyttede bygningerne i ´45, var disse så nedslidte, at de først efter en omfattende renovering kunne tages i brug igen 10. april 1946.

I 1962 blev der opført en ny fløj med bibliotek og lokaler til naturfag. Skolen kom imidlertid hurtigt til igen at mangle plads, og i 1972 overtog man Worsåesgade 2, der hidtil havde været privat beboelse. Sammen med et par træbarakker i Vejle Gymnasiums skolegård tjente det til at huse de yngste elever, læseklasser og maskinskrivning.

Kirketorvets skole og Klostergade skole var indtil 1949 de to eneste eksamensskoler i byen. Den førstnævnte for drenge og den anden for piger. Fra dette tidspunkt blev der åbnet for, at skoler med tilstrækkeligt elevgrundlag kunne have grundskole, eksamensfri mellemskole og eksamensmellemskole.

Den 3. marts 1979 var der en større brand på skolen med en del røgskader, men undervisningen kunne ret hurtigt genoptages. Igen den 7. juli s. å. udbrændte den gamle gymnastiksal. Begge brande var påsatte af en tidligere elev fra skolen. Han havde i alt, skulle det vise sig, 18 brande på samvittigheden.

Henvisninger og litteratur:

Læs mere om Langelinies skole på Vejle Wiki Langelinies skole

Kjeldsen, Chr.: Vejles Skolehistorie og With-Pedersen, E.: Optegnelser om ”Holmen” og ”Hestehaven” – nogle bidrag til Vejle Østbys historie.