Langelinie


Billede af Langelinie, set fra Katrinegade ca. 1901.


Billede af Langelinies sydlige del, ca. 1901.


Peter Jürgen Gøhlmann (1808-1884) var garver og møller på Gøhlmanns Mølle på Dyrehavevej. Han opførte flere af husene på Langelinies østside.

Intro

Gaden Langelinie blev anlagt i forbindelse med byens vækst efter 1850. Jorden var ejet af garver og møller P. J. Gøhlmann, som bl.a. drev teglværk vest for gaden.

Gaden Langelinie blev anlagt i forbindelse med byens vækst efter 1850. Jorden var ejet af garver og møller P.J. Gøhlmann, som bl.a. drev teglværk vest for gaden.

Ca. 1854 opførte Gøhlmann husene på gadens østside (Langelinie 5-23), som han lejede ud. I 1860-ernes slutning solgte han husene og siden har husene været ejet fortrinsvis af beboerne.
I 1870erne solgte Gøhlmann grundene på gadens vestside til bl.a. bankdirektør Groos, som videresolgte til murermester S.L. Gynther. Der blev opført ejendomme med lejligheder til udlejning.

Blandt gadens institutioner kan nævnes: Kolding Realskole (1894-1977) i Langelinie 2-4. Bygninger nedbrudt 1983-84. Den Borgerlige Begravelseskasses ligvognsgarage (1874-1956) i nr. 16.
Kolding Kafferisteri på østhjørnet mod Katrinegade (ca. 1917-1993). Bygningen nedbrudt 1994.
Gadenavnet optræder første gang på et kort fra 1869.