Langelandsfort


Langelandsfortet. Langelandsfortet

Intro

Langelandsfort ligger på Langelands østkyst, hvor Storebælt og Østersøen mødes. Fortet er opført i 1952-54 og består af 14 forskellige underjordiske betonbunkere efter tysk forbillede, fire brisker med 150 mm kanoner samt to stationære luftværnsbatterier. Den oprindelige bemanding på ca...

Langelandsfort ligger på Langelands østkyst, hvor Storebælt og Østersøen mødes. Fortet er opført i 1952-54 og består af 14 forskellige underjordiske betonbunkere efter tysk forbillede, fire brisker med 150 mm kanoner samt to stationære luftværnsbatterier. Den oprindelige bemanding på ca. 400 marinesoldater havde kvarter på Holmegård Kaserne lige bag fortet. I krigstid skulle Langelandsfort beskytte de minefelter, som skulle spærre gennemsejlingen af Storebælt. I fredstid stod fortet for farvandsovervågning og kontrol af den sydvestlige del af Østersøen. Søværnet stoppede deres aktiviteter på fortet i april 1993. Fire år efter åbnede det som Danmarks første koldkrigsmuseum. ''Danmarks rolle i Cuba-krisen'' Under Cuba-krisen i 1962 blev det tidligt om morgenen den 24. oktober opdaget af mandskabet på Langeland, at et af de sovjetiske skibe, som dage forinden var sejlet nordpå med kurs mod Cuba, nu var vendt om og på vej ind i Østersøen igen. Det pludselige kursskifte var sket efter USA's præsident, John F. Kennedy i en tv-tale havde afsløret amerikanernes viden om tilstedeværelsen af atomvåben på Cuba og de alvorlige følger, dette kunne få. Opdagelsen fra Langeland blev hurtigt meldt videre til de øverste chefer i NATO, hvorfor amerikanerne hurtigt blev bekendt med de første sovjetiske tegn på, at man ikke ville satse alt for at bevare atomraketterne på Cuba.