Langebæk plejecenter
Intro

Blev opført som alderdomshjem i 1936-37 som afløsning for fattiggården.

Blev opført som alderdomshjem i 1936-37 som afløsning for fattiggården, der lå ved Kalvehave Mark. Huset rummede da 22 små værelser og bolig for bestyrerparret. I kælderen havde kommunekontor og mødelokaler for sognerådet, sygekassen og et lille bibliotek samt køkken for alderdomshjemmet. Huset blev ombygget og moderniseret i 1970’erne og 80’erne , ligesom der blev bygget 3 fløje med moderne og velindrettede ældreboliger. Bag plejehjemmet ligeledes 3 rækker med lejligheder i form af rækkehuse med haver. I tilknytning til hjemmet blev indrettet et aktivitetshus til genoptræning og vedligeholdelses træning, og mødevirksomhed for pensionister fra hele den tidligere Langebæk kommune. Grunden blev i sin tid skænket af godsejeren på Petersgaard, på den betingelse at huset skulle være hvidkalket lige som hovedbygningen.