Langdysser og runddysser


Langdysse ved Grønninghoved


Langdysser ved Grønninghoved


Randsten langs dysserne


Randsten


Randsten langs den ene langdysse

Intro

Ved Grønninghoved Strand inde i skoven lige før campingpladsen ligger nogle meget fine fortidsminder fra yngre stenalder.

Der ligger fire smukke fortidsminder i den lille skov. Det er to store næsten 55 meter lange langdysser, der ligger så tæt, at de næsten støder sammen og kun er adskilt med en ca. 0,50 m dyb Kløft. Dysserne er ca. 1 til 1,50 meter høje, og 21 m brede. Der er også to mindre runddysser, den ene ligger nord for langdysserne og den anden lige øst for. Der er 30 randssten, som står spredt i kanten af langdysserne. I begge dysser ses i den sydlige ende to store forsænkninger, som stammer fra plyndrede gravkamre. I de ødelagte kamre skal der være fundet mange oldsager blandt andet lerkar og flinteøkser. Genstandede blev solgt til Bissekræmmere og i dag ved man ikke hvor oldsagerne er blevet af. I 1943 blev dysserne restaureret, hvor mange væltede randsten blev genrejst. Runddyssen øst for langhøjene er ca. 10 meter i diameter og omgivet er 12 mindre randsten. I midten af dyssen ses rester af et dyssekammer. I forbindelse med restaureringen i 1943 blev der fundet en økselignende kalksten og et brudstykke af en flintdolk. Den nordligst liggende runddysse er ca. 11 meter i diameter. Den er omgivet er randsten og i midten ses rester af et plyndret gravkammer. Denne dysse blev også restaureret i 1943, hvor man fandt en sleben flintøkse og en pilespids af rødlig flint.