Langdysser i Løvstrup Plantage

Intro

Der har været talrige dysser her på den sydvestlige del af Skovbjerg Bakkeø. Disse store stenbyggede grave viser, at befolkningen omkring 4000 fKr. ved skiftet til agerbruget begyndte at bosætte sig i indlandet, hvor man i jægerstenalderen kun opholdt sig på kortere eller længere jagtekspeditioner.

Ved Løvstrup ligger der foruden en langdysse inde i gårdens haveanlæg en noget ødelagt, 34 m lang langdysse. Gravkammeret har antagelig indeholdt en person, evt. flere personer, der er begravet samtidigt. Dysserne vidner om en tro på et liv efter døden og en dyrkelse af slægten, en ane-religion. Samtidig er de et symbol på ejendoms. retten til den dyrkede jord, idet de kan være anlagt på gamle marker med pløjespor. Bopladsen, der hørte til langdyssen, har ligget ca. 100 m mod nord. Her er der fundet store mængder redskaber og flintaffald. I 1800-tallet er mange randsten fjernet fra langdyssen, måske for at blive slået til skærver ved anlæggelse af den nye Skjern-Holstebro landevej.

''Publiceret''