Langdysse ved Fiskebæk


Langdysse ved Fiskebæk, oversigt.


Langdysse ved Fiskebæk, oversigt.


Langdysse ved Fiskebæk, detalje.


Langdysse ved Fiskebæk, detalje.


Langdysse ved Fiskebæk.

Intro

Langdyssen ved Fiskebæk mellem Farum Sø og Furesø. Dyssen er dateret til stenalder (3950 - 2801 f.Kr.). På Fiskebækdyssens overligger kan skåltegn ses. Tegnene kan være fra bronzealderen, men muligvis er de fra tidlig bondestenalder. Dyssen ligger tæt ved en parkeringsplads på Frederiksborgvej

1889: En med Bøgetræer bevoxet Langdysse, der nu er 45' lang, men muligvis før har været længere; Bredden er 23' og Højden ca. 6'. Af Randsten findes, som hosstaaende Skizze viser, ingen for den nordre Ende og kun en paa den søndre. 23 1/2 Fod fra den nordre Ende ligger Gravkamret, bestaaende af tre meget store Sten og en mindre, der vel nærmest kun er at opfatte som Tærskelsten, idet de to lange Sidesten med dens Ender rage ud over den. Kamret er 4'6" langt, i den vestre Ende 4'1" bredt, i den østre Ende paa det smalleste Sted kun 1'4", idet Sidestenene foroven skraane stærkt indad mod hinanden. Selve Tærskelstenens Længde er 3'4". I Bunden af Kamret, der er ganske tomt, findes endnu noget Flint. Dækstenen, som er 7' lang, er afvæltet. Kamrets Længderetning er fra Ø-V.

1938: Langdysse. 15 x 7 m.; Randsten: V. 7 + 2 smaa. Ø: 6 S: 3. Kammer af 3 Bæresten og Dæksten. Nyrestaureret.