Langdysse i Præsteskoven


Langdysse i Præsteskoven, oversigt.


Langdysse i Præsteskoven, oversigt. Foto: Dieter Bolt


Langdysse i Præsteskoven.


Gravkammeret fra Langdysse i Præsteskoven.


Langdysse i Præsteskoven, oversigt.


Langdysse i Præsteskoven, oversigt.

Intro

I Præsteskoven, tæt ved Skovhavevej findes resterne af en Langdysse på 30 x 6 m.

1889 I Præsteskoven ligger en med Bøgetræer bevoxet, stærkt afgravet Langdysse; denne, der er 91' lang, 20' bred og 2-3' høj, ligger i Retning ØNØ-VSV. Paa den nordre Langside staa 5 Randstene endnu paa deres Plads, medens tre mindre ere væltede omkuld, paa den søndre findes det samme Antal baade af opretstaaende og liggende. For hver af Enderne findes en Randsten, som i den østre Ende er væltet omkuld. - 27 Fod fra Langdyssens vestre Ende findes et firsidet, tomt Gravkammer uden nogen Dæksten; i indvendigt Maal er det 3'2" l, 2' bredt og 2' dybt. - 19 1/2 Fod ønø for det lille Gravkammer ligger en 3'7" l og 2'7" bred flad Sten, der sandsynligvis dækker over et lignende Gravkammer som det foregaaende. Kamrenes Længderetning falder sammen med Langdyssens. 1938 Langhøj, stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Dysse eller jættestue, stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.). Langdysse, 30 x 6 m. Højens overflade ujævn, hullet.