Langdysse i Midtskov


Langdysse med gravkamre


Sydvestligste gravkammer

Intro

En meget fin og seværdig Langdysse i kanten af skoven fra yngre stenalder.

Dyssen er ca. 21 meter lang og 10 meter bred og næsten 1 meter høj. Højen er omsat med 38 randsten, der fordeler sig med 10 i sydsiden, 9 i vestsiden (inclusive hjørnestenene) - 11 i nordsiden og 8 i østsiden (inclusive hjørnestenene). I højen findes også to gravkamre, begge af samme konstruktion, med en bæresten i nord, to i øst og to i vest, samt to gangsten og en dæksten. På dækstenene i begge kamre findes et par skålformede fordybninger. Langdyssen er restaureret den 7-13 maj 1942, da en stor del af randstenskæden var væltet, og gravkamrene faldet sammen. Randsten samt bæresten, dæksten og tørmur blev bragt på plads. I forbindelse med restaureringen fandtes forskellige oldsager bl.a. en flintøkse, flinteflække, stenøkse, lerkarskår fra flere perioder (bl.a. et fragment af halsen til en kraveflaske).