Langagergård


Langagergård, matr.nr. 9a, hovedbygning

Intro

Langagergård, matr.nr. 9a i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods, udflyttet fra Karlslunde By i 1797 og købt til selveje i 1801. Gården er nedlagt.

Historie Langagergård blev i år 1796 flyttet fra nordsiden af Karlslunde By og fik tildelt omkring 80 tdr. land i området. I den nordøstlige del af området ligger Rørmosen. Langagergård er sandsynligvis blevet drænet i forbindelse med landboreformerne omkring år 1800. Ejendommen stod tom i mange år og til sidst blev den nedrevet efter en brand i 1986. Langagergårds arealer er i årene 1950-65 udstykket i Mosede Engvej, Mosede Klintvej, Mosede Fløjvej og Mosede Kærvej. Kilde: www.karlslunde.dk

Gængebrovej Gængebrovej har et forløb, der er dokumenteret tilbage til udskiftningen år 1796. Den er i midten af 1880'erne markeret som vejen til Karlslunde. Dette er et tegn på, at den har været den faste vej mellem Karlslunde og den gamle Mosede By over Langager-området.

Fæstere/ejere 1. Peder Pedersen, f. og d. udensogns, gm Bodild Pedersdatter, f. 1708 udensogns, d. 1767, 2 børn 2. Peder Pedersen, f. 1747, d. 1814, fg søn, i 1771 gm Dorthée Hansdatter, f. 1754, d. 1824, 6 børn 3. Lars Pedersen, f. 1774, d. 1834, fg søn, i 1808 gm Maren Nielsdatter, f. 1790 udensogns, d 1878, 7 børn, hvoraf 3 døde af skarlagensfeber og blev begravet på een dag 4. Peder Hansen, f. 1812 i Greve, d. 1859, fg søn, i 1838 gm Kirsten Larsdatter, f. 1819, d. 1895, 1 søn 5. Lars Pedersen, f. 1839, d. 1897, fg søn, i 1869 gm Bodil Jacobsdatter, f. 1842, d. 1875, 3 børn 6. Peder Pedersen, f. 1871, fg søn, i 1897 gm Anna Cathrine Larsen Bech, f. 1872, 5 børn fg = forgænger gm = gift med