Langø Kirke


Langø Kirke.


Langø Kirke


Indgang til Langø kirke


Klokketårnet


Langø Kirke hovedindgang.


Klokken i klokketårnet skænket af


Alteret i kirken


Alter, prædikestol i kirken


Kirken set oppefra


Døbefonten


Tavlen med præster gennem tiderne, hænger inde i kirken


Kirken set oppefra, med alteret og kirkeskibet.


Kirkeskibet


Kirkebøssen

Intro

Langø Kirke ligger på det vestlige Lolland og blev indviet 15.september 1901. I starten hed det Langø Kapel, men i 1949 blev det til Langø kirke. Man mente med navnet kapel, at det var en lille kirke, der ikke var selvstændig, men hørte under et større sogn.

''Sendt til publicering'' Hej.. jeg har oprettet Langø kirke ifølge aftale med Heidi Pfeffer, eller det vil sige jeg har lagt foto op.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' bliver nød til at afpublicere fortælling for at publicere fortælling?? mvh Sanne

''Sendt til publicering'' Hej Anna-Elisabeth Lige præcis Langø kirke står der intet om i Danmarks kirker, men jeg har fundet frem til noget om kirken alligevel.. Er det ok ´???

''Sendt til publicering'' mvh Sanne

''Sendt til publicering'' mvh Sanne

''Publiceret''

''Langø Kirke'' er bygget 1899-1901. Kirken ligger på det vestlige Lolland og er opført i røde mursten . Indbyggerne havde før denne tid en lang og besværlig vej til kirken i Kappel. Sognepræst i Kappel H. V. Graa iværksatte derfor en indsamling til et kapel i fiskerbyen og efterhånden dannedes en komité, som gik videre med planerne. Da økonomien var på plads bestilte man murermester W. Gluud, Nakskov, til at forestå arbejdet. Efter den officielle bygningsindvielse foretaget af biskoppen d. 15. september 1901, "opgraderedes" kapellet til at være en egentlig kirke.

''Altertavlen'' med et maleri, er en kopi af Carl Blochs "Jesus i Getsemane". Der blev samlet ind og et overskud fra sildefiskeriet, gjorde at man i 1904 kunne få råd til denne altertavle. ''Prædikestolen'' var oprindelig anbragt på trappen op til alteret, men blev i forbindelse med restaurering i 1972 flyttet til den nuværende plads. ''Døbefonten'' er af træ og flytbar. ''Orglet'' er fra 1967.

Langø kirkes vartegn er klokkestabelen, som blev bygget i 1999 på det lokale Langø Skibs- og Bådebyggeri. Klokken bærer indskriften KOM TRO OG KOM GLÆDE.