Langø

Intro

Øen Langø blev landfast med resten af Lolland ved digebygning i 1872. Tidligere var der 4 gårde i landsbyen Langø som nu er forvandlet til en mindre by og Dybede Havn skiftede navn til Dybvig Havn, og blev udvidet i 1909. Nu kaldes havnen Langø havn.

Efter Stormfloden i 1872 blev 970 ha inddæmmet ved anlæg af sammenhængende dige fra Lollands sydkyst til øerne Ydø, Langø og Bogø. Diget fortsatte til Vejlø og Nakskov. Diget stod færdigt i 1878 og det var kun ved selve Langø, som rejser sig 7,5 m over havets overflade, at der ikke var behov for et dige.
Fra 1878 var det således meget lettere for Langøs beboere at komme i kirke om søndagen. Nu kunne de køre, hvor de tidligere måtte ro til Jordbjerg og derfra gå 2 km ned til Kappel kirke.

/Henning Aggerholm

Litteratur
Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 717f C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. IV, 1928 s 397-98, 408-9, 416 Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 152f. Carsten Helm: Øer og Holme i Nakskov Fjord, 1995 s 66ff


Prioritet 1
Kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 152f.