Langåbroen


Langå-broen set nede fra. Den genopførte jernbanebro, som blev genopbygget efter spænrningen i 1864, ligger der endnu.


Langå-broen. Den fungerer idag som cykel- og fodgængerbro.


Langåbroen set fra vej. Langåbroen

Intro

Den lille stationsby Langå har fra 1860'erne været et vigtigt jernbaneknudepunkt. Herfra skulle den sekundære jernbaneforbindelse til Viborg, Skive, Struer og Holstebro udgå fra hovedlinjen fra Fredericia til Aalborg...

Den lille stationsby Langå har fra 1860'erne været et vigtigt jernbaneknudepunkt. Herfra skulle den sekundære jernbaneforbindelse til Viborg, Skive, Struer og Holstebro udgå fra hovedlinjen fra Fredericia til Aalborg. Man begyndte på denne sidelinje i 1861, mens der endnu blev arbejdet på strækningen Århus-Randers. Gudenåen passerer Langå, og der måtte bygges en moderne jernbro over åen. Den bestod af præfabrikerede pladejernskasser, der var boltet til et fundament af ståldragere. Broen blev sprængt af preussiske tropper i 1864. Allerede samme år byggede det engelske Canada Works en ny bro som dele i et samlesæt. Den bro kan endnu ses. ''En bro i bytte for lokomotiver'' Under krigen i 1864 trængte preussiske tropper op i Nørrejylland. De danske styrker havde overtaget Det Jysk-Fynske Jernbaneselskabs tog til at soldatertransport. Tropperne blev kørt til Skive, hvor man fjernede vigtige reservedele fra lokomotiverne, så de ikke kunne køre. Den preussiske øverstkommanderende forlangte fra sit hovedkvarter i Århus at få lokomotiverne udleveret. Da det ikke kunne lade sig gøre, blev broen i Langå sprængt som straf. Broen blev hurtigt genopbygget efter krigen og var i brug indtil 1952. Siden blev der anlagt to parallelle gitterdragerbroer til den tunge togtrafik. De nye broer blev sprængt af danske sabotører i november 1943. 1864-broen slap med skrækken.