Langå


Målebordsblad. I 1907 udgjorde Langå landsby og stationsby endnu to selvstændige små bysamfund


4 cm kort. I dag er landsby og stationsby vokset sammen og byen har udviklet sig ned mod Gudenåen

Intro

Langå Station blev anlagt på den første jernbanestrækning i Jylland, som blev indviet i 1862. Allerede året efter åbnede banen fra Langå til Viborg, og Langå blev hurtigt et trafikknudepunkt...

Langå Station blev anlagt på den første jernbanestrækning i Jylland, som blev indviet i 1862. Allerede året efter åbnede banen fra Langå til Viborg, og Langå blev hurtigt et trafikknudepunkt. Som en af de ret få danske stationsbyer, er Langå en ”ægte” jernbaneby, og jernbanen spillede en meget central rolle for byens udvikling. Omkring år 1930 var stationsbydelen vokset sammen med landsbyen, og byen kunne mønstre 1721 indbyggere. I 1931 blev Langå beskrevet som ”Jyllands Kæmpestationsby”. ''Ventetid i Langå'' Omtalen af Langå i værket "Jydske Byer og deres Mænd" i 1917 beskriver byens funktion som jernbaneknudepunkt: ”Langaa By er et kendt Navn og Sted for alle, der blot har rejst en Smule med jydske Statsbaner. Daglig passeres det af rejsende i Tusindvis, og det er ikke usandsynligt, at de fleste Mennesker i Danmark een eller flere Gange i deres Liv kommer der forbi, hvorfor det med Rette kaldes et Knudepunkt paa de jydske Statsbaner. Alligevel er det rimeligvis en forsvindende lille Del af de rejsende Mennesker, der har set noget videre til Byen Langaa.” Således var situationen i 1917, og hvem har ikke også i dag tilbragt stunder på Langå Station?