Landting


Landtings hvidkalkede hovedbygning blev opført i 1855, men midtfor gavlkvisten er der indmuret en sandstenstavle, som angiveligt skulle stamme fra den tidligere hovedbygning.

Intro

Nær den østlige bred af Venø Bugt i Limfjorden ligger herregården Landting. Frem til 1850’erne lå her en gammel renæssancegård, som Axel Rosenkrantz havde opført i første halvdel af 1500-tallet, men i dag står en hvidkalket bygning fra 1855, som kan tilskrives Jørgen Bang Windfeldt.

''Historien om Landting'' Landtings historie går langt tilbage i middelalderen. En af de første ejere som med sikkerhed kan knyttes til stedet var den tyske ridder Albert Albertsen Eberstein fra begyndelsen af 1300-tallet. Fra 1486 og helt frem til 1742 sad medlemmer af Rosenkrantz-slægten på Landting. Under Grevens Fejde (1534-1536) måtte Axel Rosenkrantz forskanse sig på herregården, da Skipper Clements skibe beskød bygningerne fra Venø Bugten. Det var samme Axel Rosenkrantz, som i første halvdel af 1500-tallet opførte Landtings tidligere hovedbygning. I 1747 blev Landting købt af Christen de Linde, som var genstand for en stor skandale, idet han giftede sig med sin faders tidligere husholderske, Maren Loss. Skandalen blev endnu større da Maren åbenlyst indledte et forhold med forvalteren på Tirsbæk, Jørgen Hvas, hvem hun også ægtede efter Christen de Lindes død i 1756. Omkring 1800 blev herregårdens fæstegods frasolgt og hovedgårdens jord blev udstykket. Fra 1815 til 1918 sad familien Windfeldt på den nu kraftigt reducerede tidligere herregård. Det var Jørgen Bang Windfeldt af denne familie som opførte den nuværende hovedbygning. I 2015 købte Martin og Birthe Daasbjerg herregården og indrettede den gamle herregård til opdræt af ænder. ''Markante ejere'' 1505-1551: Axel Rosenkrantz 1746-1756: Christen de Linde 1756-1757: Maren Loss 1757-1758: Jørgen Hvas 1854-1866: Jørgen Bang Windfeldt Læs mere om Landting på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/landting danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Landtings nuværende hovedbygning blev opført af Jørgen Bang Windfeldt i 1855. Den består af en lang og hvidkalket fløj med sadeltag og en gavlkvist på gårdsiden. Midt på gavlkvisten hænger en bemalet sandstenstavle med våbenskjolde efter Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille. Denne skulle angiveligt være fra Landtings tidligere hovedbygning. I 1850’erne blev Landtings tidligere hovedbygning revet ned. Den stod ca. 200 meter sydøst for den nuværende hovedbygning og en del af det gamle voldsted er stadig synligt. Der opførte Axel Rosenkrantz i første halvdel af 1500-tallet et hus i to etager af røde munkesten med kamtakkede gavle. Til denne bygning hørte også et antal bindingsværksfløje og ældre bygningselementer, som tilsammen dannede et lukket anlæg. ''Omgivelser'' Herregårdens avlsbygninger danner sammen med hovedbygningen et lukket og firkantet anlæg med portgennemkørsel i den vestlige længe. De nuværende avlsbygninger er fra henholdsvis 1927 og 1951. Ca. 200 meter øst for den nuværende hovedbygning findes voldstedet fra det tidligere Landting. ''Bygninger og gods'' 1300-tallet: Middelalderligt voldsted Tidlig 1500-tallet: Første hovedbygning opført i renæssance 1794-1801: Frasalg af fæstegodset og udstykning af hovedgårdsjorden 1855: Ny hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Landtingvej 23, 7830 Vinderup Kommune: Holstebro Tidligere: Ringkøbing amt, Ginding herred, Ejsing sogn Ejer: Martin og Birthe Daasbjerg (2017) Funktion: Landbrug og opdræt af ænder (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er ikke fredet (2017)

''English'' Near the eastern shore of Venø Bugten in Limfjorden, we find the manor Landting. In the first half of the 16th century Axel Rosenkrantz erected a Renaissance house, however this building was torn down in the 1850s. The present building of comparatively modest size was erected by Jørgen Bang Windfeldt in 1855.

''Publiceret''