Landsoldaten
Intro

Mindesmærket er en bronzestatue rejst den 6. juli, 1858 for den danske sejr over slesvig-holstenerne ved Fredericia den 6. juli 1849. Landsoldaten står midt på en cirkelformet græsplæne, hvor der i kanten er sat 6 morterer, hvoraf to skulle være generobret fra de slesvig-holstenske styrker.

Sejrsmindet er rejst gennem en indsamling, der blev taget initiativ til allerede den 12. juli 1849. Der blev nedsat en komité, der året efter bad kunstnerne H. W. Bissen og A. Jerichau om at komme med udkast til udformningen. Jerichaus forslag var den nordiske gud Thor, der drager i kamp mod jætterne, mens Bissens første skitser viser den danske kongesøn Uffe hin Spage. Sagnet om Uffe beskriver, hvordan han på Ejderøen besejrede to saksiske krigere, og således passede forslaget tematisk godt til mindet. Valget faldt i sidste ende på den almindelige samtidige landsoldat, hvilket skulle vise sig at blive utroligt populært - både danske og fjendtlige soldater har siden afsløringen deltaget i fejringen ved statuen den 6. juli. Monumentet kaldes i daglig tale blot Landsoldaten, men titlerne "Den Danske Landsoldat" eller "Den Tapre Landsoldat" bruges også. Bissen selv kaldte værket "Den Danske Landsoldat efter sejren". Man overvejede først, om mindesmærket skulle placeres ved den port, hvor udfaldet skete gennem - nær den senere byggede Nørreport. Prinsens Port blev i stedet valgt, fordi det var gennem den, at de sejrende soldater den 6. juli marcherede ind i byen, og blev modtaget af borgerne. Porten var dengang byens vigtigste adgangsvej, så al trafik skulle passere herigennem og dermed forbi statuen. I kunsthistorisk sammenhæng er statuen unik, fordi det er første gang, at et sejrsmonument viser en menig, ukendt soldat og ikke den ledende hærfører. På krigergravens relief har Bissen ligeledes afbilledet almindelige landsoldater. Landsoldaten er Fredericias mest skattede vartegn, og den optræder i mange forskellige sammenhænge - blandt andet som logo, på skilte, som statuette eller på service. Ved fejringen af 6. juli lægges der hvert år kranse ved monumentet.