Landsbyen Måle

Intro

Måle lå indtil for ca. 500 år siden et par km. længere mod vest. Hverringes daværende ejer flyttede hele landsbyen ud i det yderste af byens ejerlav.

Mens sognets kirkeby Store Viby populært sagt er noget gammelt rod fra vikingetiden, bærer Måle stadig præg af at være nedlagt og flyttet / genopført for ca. 500 år siden. Hverringes daværende ejer, Palle Andersen Ulfeldt (død senest 1513!) lagde Måles agerjord ind under hovedgården og anlagde en ny landsby i det yderste af byens ejerlav tæt ved Måle Skov. Kystskoven langs bæltet - mellem Hverringe og Snave - blev erhvervet 1607.
Gårdene blev placeret langs bygaden, og en husmandskoloni (1557 nævnes 8 "ugedagshuse" - 1664 kaldes indehaverne "Hytteballemænd") anlagt langs den nuværende Stavrevej. Inden år 1600 var deres antal stort set lig med det "nuværende" 14+9. Efter Ulfeldts død arvedes Måles landbrug af mindst tre af hans børn, og der kom til at gå 160 år, inden de alle igen kom i Hverringes eje. Gårdene er formentlig delt op og i hvert fald egaliseret (gjort ens - bl. a. af afgiftsmæssige hensyn) flere gange. Ugedagshusene blev efterhånden til bolsteder, der ligesom gårdene fik deres faste (ekstra) lod i hovedgårdsjorden. Fire af gårdene (Bregnemosegård, Hesselgård, Munkegård og Møllegård) er siden blevet udflyttet. Praktisk taget alle gårdene er i dag tømt for deres landbrugsfunktioner. Alle bolstederne er ligeledes nedlagt som landbrug. Et enkelt er flyttet til Stavre og et par lidt nærmere hovedgården (Skovridergården og Sommerhaven). Til den anden side er et par mindre landbrug i "Måle Skov" nedlagt og 2 statshusmandsbrug oprettet - begge dele i 1920`erne.