Landsbyen Harreslev / Harrislee


Cordsens gård på Berghofstr. 4 - et typisk eksempel på de mange gårde i Harreslevs gamle landsbykerne. Gården er fra 1800-tallet og billedet er fra 1940'erne. Stedet ligner dog sig selv.

Intro

Harreslev - indkøbsparadiset lige syd for Padborg grænse... Historisk set har Harreslev dog været præget af alt andet end grænsehandel. Landsbyens gamle gårde vidner om at Harreslev indtil for nylig var et traditionelt landbrugssamfund.

Historie ved Oksevejen fra gravhøj til grænsehandel

Allerede i 1352 bliver Harreslev omtalt første gang i Slesvigs Domkapitel, som på dette tidspunkt ejede en del af området. Men forhistoriske grave vidner om at området har været beboet langt tidligere.

Harreslev og Harreslevmark
I store dele af byens historie har Harreslev haft to kerner: Landbrugssamfundet i selve landsbyen Harreslev tæt ved Oksevejen og Harreslevmark, som danner overgangen til Flensborg med sine arbejderboliger. Her boede de arbejdere som dels lukrerede på industrialiseringen af Flensborg Nord fra 1800-tallet, og på Harreslevs egne teglværker. De op til seks teglværker har haft stor betydning for kommunens økonomi helt frem til 1970 da det sidste teglværk lukkede.

Harreslev blev en selvstændig kommune da Slesvig blev preussisk efter 2. Slesvigske Krig i 1864. Da den nuværende dansk-tyske grænse blev skabt efter folkeafstemningen i 1920, blev Harreslev grænsekommune. Dette fik for alvor betydning for kommunen efter 2. Verdenskrig. Men allerede i 1938 blev kommunen udvidet til nu også at omfatte Nyhus (Niehuus), Kobbermølle (Kupfermühle) og Sosti (Wassersleben).

Under 2. Verdenskrig blev Harreslevs nu nedlagte banegård (som lå bag den nuværende Poetzsch grænsehandel) anvendt til deportationen af danske fanger fra Frøslevlejren til tyske koncentrationslejre.

Grænsehandel
Efter 2. Verdenskrig var det især gennem grænsehandelen at kommunen oplevede en positiv økonomisk udvikling. Omkring Oksevejen opstod store erhvervsområder. Her etablerede mange danske virksomheder filialer, hvorfra de kunne styre deres tyske aktiviteter. Efter 1970 har det især været den dansk-orienterede detailhandel med dagligvarer der har præget billedet.

I kirkelig henseende var Harreslev en del af Hanved sogn. Først 1928 blev den tyske kirke indviet. Der har været en dansk menighed i Harreslev siden 1920. Den danske kirke blev indviet i 1994. Tilsvarende har kommunen også danske skoler udover den tyske centralskole, idet Harreslev har en stor dansksindet befolkningsandel.

Harreslev Kommune i dag
I de senere årtier er Harreslevs indbyggertal vokset markant – dels pga. kommunens generelle økonomiske opsving og grundet en kommunal planlægning, som ”lokkede” mange flensborgere til at bygge og bo i det mere grønne og landlige Harreslev.
I dag har kommunen over 10.000 indbyggere. Kommunen fremstår som en forstad til Flensborg, om end Harreslev fortsat er en selvstændig kommune med eget særpræg.


Forslag til litteratur om Harreslev i Den Slesvigske Samling

08.43 Harreslev * Pantléon, Thomas Chronik : 650 Jahre Harrislee : 1352-2002 / Harrislee. 2002. - 696 sider : ill.

08.99 S * Skov Kristensen, Henrik Eine Station auf dem Weg in die Hölle : Harrislee-Bahnhof und die Deportation dänischer Gefangener aus Frøslev in deutsche Konzentrationslager = En station på vej til helvede : Harreslev banegård og deportationen af danske fanger fra Frøslev til tyske koncentrationslejre. Flensburg : Arbeitsgruppe "Harrislee-Bahnhof", Grenzfriedensbund ; [Aabenraa] : Historisk Samfund for Sønderjylland, 2002. - 156 sider : ill.

99.4 Lasthein, Peter, f. 1819 * Lasthein, Peter En sydslesvigsk Lærers Erindringer fra Harrislev 1851-54 og Store Vi 1855-61 / Peter Lasthein. - 1950. - (30) sider

08.43 Harreslev * Sørensen, Flemming Fredelig generobring af Sydslesvigs jord : Harreslev Kommune snart helt opkøbt af danske og svenske / Flemming Sørensen. - Århus, 1964. - 1 side : ill. Udklip af: Jyllands-Posten. 03.09.1964.

Disse titler kan lånes fra Den Slesvigske Samling – også som fjernlån overalt i Danmark:
Den Slesvigske Samlings hjemmeside

Den Slesvigske Samling
- 800 års kultur & historie mellem Kongeåen & Ejderen Den Slesvigske Samling er en bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, der siden 1891 dækker alle forhold angående Sønderjylland/Slesvig.

Et weblink:

Harreslev Kommunes officielle hjemmeside