Landsby fra jernalderen


Miniature kar af keramik fra den mulige barnegrav.

Intro

I perioden 2006-2008 undersøgte museet flere parcelhusgrunde forud for opførslen af nye huse. Arkæologerne fandt 8 huse, hvor 5 af dem har været til beboelse og de sidste 3 har været huse til forråd. Derudover blev der fundet et par grave, hvor den ene er en mulig barnegrav med et mini keramikkar i