Landmændenes Exportstald Nakskov


Exportstalden på Skandsen ca. 1950


Bygningerne set udefra


Exportstalden , foto taget fra vejen


Exportstalden set mod havnen


Interiør fra stalden


Stalden set indefra

Intro

Landmændenes Exportstald i Nakskov blev opført i 1949 på Færgelandet i Nakskov.

I 1945 blev man i byrådet enige om at opføre en ny moderne samle- og exportstald, med plads til ca. 200 dyr. Den daværende samlestald i Theisens Gaard var blevet utidssvarende og uhygiejnisk. Stalden blev dog først opført i 1949 på Færgelandet, nærmere betegnet Skandsen overfor Skandsegården og ved siden af kulkranen.

Nakskov Skibsværft overtog ifølge en artikel i Ny Dag d.7-11-1970 exportstalden, med det formål at bruge den som uddannelsessted for skibsbygningsmedhjælpere. Værftets plan gik ud på at indlede uddannelsen i exportstalden omkring nytår. Det var så meningen at opsuge ca. 300 medarbejdere over de næste 2-3 år.
Som en følge heraf afslog økonomiudvalget et tilbud fra Nakskov og omegns slagtermesterforening om leje af exportstalden til offentlig slagtehus. Der forestod nu et meget omfattende ombygningsarbejde for at bygningerne kunne tages i brug som oplæringssted.

En artikel i NS-bladet 1971 fortalte, at for at Nakskov Skibsværft kunne stå bedre rustet til fremtidens opgaver, ville det være nødvendigt at udvide arbejdsstyrken fra de nuværende 1600 mand til ca. 2300 i 1980.
Arbejderne skulle uddannes på en række specialkurser i anvendelsen af håndværktøj, flammeskæring, værksteds- og montagesvejsning og skibsbygning. Disse kurser fandt sted i den tidligere Exportstald.

Bygningen er i dag revet ned, og der er en lagerbygning og kontorbygning på grunden.